ΦΡΟΥΡΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΕΙΟΣ, ΕΦΕΛΚΥΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

Το έργο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας της Λάρισας για να γίνει πιο «πράσινη πόλη» και να προωθήσει την οικολογική συνείδηση.

Σκοπός της κατασκευής είναι να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το ποσοστό θερμότητας και θερμοκρασίας που θα εισέρχεται από και κάτω από αυτήν ,ώστε να δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για του πολίτες για συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου.

Συνολική κάλυψη έκτασης 2.700 τ.μ. Η κατασκευή στηρίζεται σε κολώνες που στηρίζονται στο έδαφος με αγκύρια. Κατά μήκος της κατασκευής υπάρχουν συρματόσκοινα πάνω στα οποία πιάνουν τα εφελκυόμενα με ειδικούς γάντζους, οι οποίοι συνδέονται με μεταλλικές γαλβανιζέ πλάκες που υπάρχουν σε κάθε άκρο του εφελκυόμενου. Οι πλάκες είναι προσαρμοσμένες η κάθε μία ξεχωριστά για την κάθε γωνία του πανιού.

Το πανί είναι διάτρητο αδιάβροχο «PVC» όπου περιμετρικά στο εσωτερικό του μέρος είναι περασμένο συρματόσχοινο για να τεντώνει όσο χρειάζεται ,να παίρνει την κατάλληλη κλίση για να αξιοποιείται στα μέγιστα.

Νέα και Άρθρα

Copyright © 2024 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, all right reserved.